Eyvinur---top2016

Ryttarlicens

Licens köps via https://indta.se

Välj logga in.

Välj sedan ny användare och följ instruktionen
Skulle det vara så att systemet inte vill hitta dig så beror det med största sannolikhet på att
informationen i idrottonline inte är korrekt på nåt sätt. Systemet förutsätter 3 saker i IOL
och det är att du har rätt roll samt att du har betalt avgiften och föreningens administrator har
lagt rätt uppgifter vad gäller din betalning i IOL. Kontakta medlem@eyvinur.se vid problem.

När du är inloggad så klickar du på ditt namn i högra hörnet och följer sedan instruktionerna. (Se flik med "licens").

Det går endast att betala med faktura - så planera ditt licensköp så att betalningen hinner registreras av SIF. Därefter finns din licens på samma plats i systemet som du registrerade din licens på
 

Avgifter för ryttarlicenser
SIFs ryttarlicenser blir fr o m 2014 åldersbaserade i stället för klassbaserade, och det finns möjlighet att köpa engångslicenser.

Junior t o m 12 år, årslicens alla nivåer 250 kr.
Engångslicens 75 kr.

Ungdom 13 – 21 år, årslicens alla nivåer 500 kr.
Engångslicens 150 kr.

Vuxen Nivå 2, 3 & 4  fr o m 22 år  500 kr.
Engångslicens 150 kr.

Vuxen Nivå 1  fr o m 22 år  750 kr.

Uppgradering från lokal och regional nivå till nationell nivå 250 kr under förutsättning att en årslicens 500 kr är löst.

Engångslicens gäller för en tävling i taget till dess man uppnår full licensavgift, därefter kan man skriva ut en årslicens.

Om du ska tävla behöver du ha en ryttarlicens

Du behöver även ha med en Ryttarförsäkran när du tävlar, eller är med på många andra aktiviteter med din häst. Den finns att ladda ner här