Eyvinur---top2016

KM 2023 6 juni på Kungsbryggans islandshästar i Svartsjö
Välkommen till Eyvinurs klubbmästerskap som kommer att vara en inofficiell tävling med endast en domare. Alla ekipage får poäng och kommentarer precis som på en officiell tävling. 

Tävlingsgrenarna är T8, T6, T5, V5, V2 och F3.
I år får du som vill starta mer än en töltklass och om du vill både fyr- och femgång. Tänk dock på att antalet starter per häst och dag enligt FEIFs tävlingsreglemente inte får överskridas. Grenklubbmästare och kombinationsklubbmästare kommer att utses för både senior och ungdom (tom det år man fyller 22). Klubbmästare i kombination kan man bli om man deltar i en töltgren och en fyr-/femgångsgren. Vinnarna utses på uttagningspoängen. För att kunna bli klubbmästare måste ditt huvudmedlemskap vara i Eyvinur. Mer info och tidschema kommer ut på hemsidan och via mail veckan innan. Sista datum för anmälan är 31 maj. Max deltagarantal 30. Eftersom det är ett KM har anmälda med huvudmedlemskap prioritet. Om platser finns välkomnar vi även stödmedlemmar. Anmälan sker denna via e-post till eyvinurmedlem@gmail.com ange ditt och hästens namn samt klasser och önskat varv. Deltagaravgiften 300 kr betalas via swish till Ylva Nyblin 073 0885301, först när betalning skett är din anmälan giltig. Vi förutsätter att alla hästar som kommer till tävlingen är vaccinerade och i övrigt friska!

Vill du vara funktionär? Anmäl dig gärna på eyvinurmedlem@gmail.com 


Antalet starter per häst och dag enligt FEIF:
-    en 5-årig häst, får starta två gånger per dag,
-    en 6-årig häst får starta 3 gånger per dag,
-    en 7 år och äldre häst, får starta 4 gånger per dag,
-    varje uttagningsomgång eller final anses vara en start.