Eyvinur---top2016

Välkommen till Eyvinurs klubbmästerskap som kommer att vara en inofficiell tävling med endast en domare. Alla ekipage får dock poäng och kommentarer precis som på en officiell tävling.

Tävlingsgrenarna är T8, T6, V5 och F3. Du får endast starta i en töltgren och en gångartsgren.

Dags för KM 6 juni 2020
på Kungsbryggans islandshästar i Svartsjö
 

Utöver grenvinnare kommer klubbmästare att utses för Senior och ungdom (tom det år man fyller 22). Klubbmästare kan man bli om man deltar i en töltgren och en fyr-/femgångsgren. Vinnarna utses på uttagningspoängen. Klubbmästarna har rätt att anmäla sig till DM oavsett kvalpoäng. Anmälningsavgift till DM får man dock betala själv. För att kunna bli klubbmästare måste ditt huvudmedlemskap vara i Eyvinur.

Anmälan sker denna gång via mail till medlem@eyvinur.se ange ditt och hästens namn samt vilken eller vilka grenar du vill tävla i. 

Avgift
300 kr 
Sista dag för anmälan 1 juni 2020.

Betalning
Bg 705-2780 Eyvinur Islandshästförening. Din anmälan är giltig först när betalning skett.

Max deltagarantal: 30
Eftersom det är ett KM har anmälda med huvudmedlemskap prioritet. Om platser finns välkomnar vi även stödmedlemmar.

Vi förutsätter att alla hästar som kommer till tävlingen är vaccinerade och i övrigt friska! All ridning sker på egen risk.

Du får en tid för din start och när du ridit får du lasta och åka hem.  Är ni fler från samma stall – skriv det i anmälan, så får ni tiderna direkt efter varandra.

Tölt T8 Moment: 1. Ett varv valfritt tempo tölt. Tag ned hästen till skritt och byt varv. 2. Ett varv valfritt tempo tölt
Tölt T6 Moment: 1. Ett varv valfritt tempo tölt. Ta ner hästen till skritt och byt varv. 2. Ett varv långsamt- till mellantempo tempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun.
Fyrgång V5 Moment: 1. Ett varv valfritt tempo tölt 2. Ett varv arbets- till mellantempo trav 3. Ett halvt varv mellanskritt 4. Ett varv arbets- till mellantempo galopp
Femgång F3 Moment: 1. Ett varv arbets- till mellantempo tölt 2. Ett varv arbets- till mellantempo trav 3. Ett halvt varv mellanskritt 4. Ett varv arbets- till mellantempo galopp 5. Pass. Tre försök att visa flygande pass på den ena långsidan. Poängen för tölt och pass räknas dubbelt.

Programmen rids 1 och 1 med fast gångartsföljd. Vill du till exempel starta både töltgren och gångartsgren  startar du med att rida in i det varv du vill tävla i och rider till närmsta kortsida. Mitt på kortsidan startar du visningen av ditt program med en nickning till domaren. När programmet är slut nickar du igen.

Du har nu en långsida på dig för att låta hästen pusta och startar nästa program med en ny nick mitt på kortsidan. Efter avslutad ritt får du poäng och kommentarslapp, klubbrosett och kan åka direkt hem.

Resultat publiceras på facebook och eyvinur.se. (Prisutdelning för Klubbmästarna samt årets Featherlight kommer att ske vid lämpligt tillfälle.)

Vill du vara funktionär? Anmäl dig gärna på info@eyvinur.se